Druki do pobrania

Dział AL udostępnia do pobrania następujące druki: Protokół zdawczo – odbiorczy. Na stronie www.zamowienia.uni.opole.pl można pobrać wzory do…więcej →

Kontakt AG UO

Dział Logistyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
fax 077 452 70 15
email: ag@uni.opole.pl
Stanowisko ds. zaopatrzenia:
tel.: 774527055, fax: 774527056 więcej →

Zaopatrzenie


Środki czystości

Uprzejmie informujemy, że środki czystości realizowane są w 4 zadaniach …więcej →

Artykuły higieniczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr AL/13/2/2017 na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych wyłoniono dostawcę:…więcej →

Materiały biurowe i papiernicze

W wyniku przeprowadzonych postępowań na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego, nr D/17/2015 oraz D/20/2017 dla potrzeb Uniwersytetu więcej →

Meble biurowe i wyposażenie

Uprzejmie informujemy, że zostały ustalone terminy składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział Logistyki na zakup mebli biurowych …więcej →

Druki: świadectwa, dyplomy i legitymacje

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr D/13/2017 na sukcesywną dostawę druków: świadectw, dyplomów, legitymacji, wyłoniono dostawcę:więcej →

Plany zakupów

Usługi cateringowe realizowane są w ramach umowy U/27/2017: więcej →

 

Dział Logistyki UO na mapie Opola

CI UO